Ter informatie

Prakijk is gesloten vanaf 12 augustus tot 2 september,
uitsluitend voor spoedgevallen neemt waar


Dr. C. Gerretsen


Bloemaertsingel 6, Telefoon praktijk: 421 15 67, Receptielijn: 420 14 29


Waarneming voor spoedgevallen van 17:00 tot 08:00 uur en in het weekeeinde en feestdagen via

huisartsenpost naast het IJsselland ziekenhuis op afspraak

                          Praktijk is gesloten vanaf 23 juli tot 13 augustus,

                             uitsluitend voor spoedgevallen neemt waar

                                                  Dr. C. Gerretsen

Bloemaertsingel 6, Telefoon praktijk: 421 15 67, Receptenlijn: 420 14 29

    

                    

 

 

Sinds 1 januari 2013 worden alleen met uw toestemming uw medische gegevens uitgewisseld. Het is van groot belang dat u aangeeft of u wel of juist geen toestemming geeft
voor de uitwisseling van uw gegevens. U kunt dit veilig doen op: www.ikgeeftoestemming.nl/

 

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor generation r next

 

 

                Mazelen

In een aantal gemeenten met een lage vaccinatiegraad (onder 90 procent) komt op dit moment mazelen voor. Naar verwachting zal dit virus zich de komende tijd verder verspreiden in deze regio. Kinderen die een verhoogd risico hebben om met mazelen besmet te raken krijgen een extra vaccinatie tegen mazelen aangeboden. Voor meer informatie kijk op: www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen

 

 

Bevolkingsonderzoek Zuid-West

                                               Bevolkingsonderzoek darmkanker

Vanaf januari 2014 wordt het bevolkingsonderzoek darmkanker gefaseerd ingevoerd. Dit onderzoek is voor mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot 75 jaar. Deelname is gratis en vrijwillig.

 

Griepprik 2017

Dit jaar is de griepprik gepland op woensdag 1 november  tussen 08:00-12:00 uur. Alle patiënten die in aanmerking komen voor de griepprik  worden vroegtijdig schriftelijk uitgenodigd. 

Afbeeldingsresultaat voor griepvaccinatie programma                   

 

Griep

 

Ziekteverschijnselen

Meestal begint de ziekte plotseling.

* Hoesten

* Hoofdpijn

* Keelpijn

* Koorts

* Koude rillingen

* Spierpijn

* Moeheid.

Hoe gaat het verder?

Griep gaat meestal vanzelf over. De koorts en pijn verdwijnen na
drie tot vijf dagen. Het duurt soms een paar weken voordat u zich weer helemaal
de oude voelt.

Risicogroepen

Sommige mensen lopen meer risico om ernstig ziek te worden door de
griep. Zij behoren tot een ‘risicogroep’. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld:

* mensen met een hart- of longziekte of met suikerziekte
(diabetes): hun ziekte kan erger worden door de griep;

* nierpatiënten en mensen die weinig weerstand hebben door ziekte
of een medische behandeling (bijvoorbeeld mensen met kanker die een chemokuur
krijgen): hun lichaam is kwetsbaar, waardoor de gevolgen van griep ernstiger
kunnen zijn;

* mensen van 60 jaar en ouder: zij lopen wat meer risico op
complicaties. Met complicaties wordt bijvoorbeeld bedoeld, een longontsteking
of dat iemand uitdroogt door de griep.

Als u tot een risicogroep behoort, is het goed om jaarlijks de
griepprik te halen. De prik kan griep (influenza) in de meeste gevallen
voorkomen. Als u ondanks de prik toch griep krijgt, wordt u daar meestal minder
ernstig ziek van. De praktijkassistente kan u vertellen of u tot een risicogroep
behoort. Mensen uit risicogroepen krijgen meestal een oproep voor de griepprik
en hun prik wordt vergoed.

Wanneer contact opnemen?

Soms gaat griep niet vanzelf over. Er kunnen andere ziekten
bijkomen die wél behandeld moeten worden, zoals longontsteking. Neem contact op
met de praktijk:

* als u kortademig wordt;

* als er opvallend veel slijm loskomt bij het hoesten;

* als u suf wordt;

* als u heel weinig drinkt of plast;

* als de koorts langer dan vijf dagen aanhoudt; kinderen onder de
2 jaar met koorts: dezelfde dag bellen, kinderen boven de 2 jaar: na drie dagen
koorts bellen;

* als u opnieuw koorts krijgt nadat u een paar dagen koortsvrij
bent geweest.

Winterdepressie

 

 

 

 

 

Als de volgende klachten u met name in het najaar en winter bekend voorkomen, is de kans aanwezig dat u een winterdepressie heeft.

* Aanhoudende vermoeidheid.

* Overmatige behoefte aan slaap.

* Somberheid, je depressief voelen.

* Concentratieproblemen.

* Veel slapen en toch niet uitgerust wakker worden.

* Passiviteit.

* Prikkelbaar.

* Toegenomen eetlust.

* Verminderde behoefte aan sex en intimiteit.

* Minder behoefte aan sociale contacten.

Het is kenmerkend aan een winterdepressie
dat de klachten in het voorjaar weer verdwijnen.

Neem contact op met mij als het vermoeden bestaat dat er een winterdepressie in het spel is.